• ,, ČLOVEK – ČLOVEKU: ,,

    Raz stretol som človeka, smutnú tvár mál.

    Dal som si otázku, čo by som mu z lásky a úprimného srdca daroval. Dal som mu Kríž a povedal.

    Na kríži je náš priateľ a spasiteľ, čo za Teba život dal a tým Ti aj raj otvoril, aby si po Jeho boku s láskou stál.

    Jeho slzy boli pre mňa vďakou. Boh miluje aj Teba, veď život za Teba dal, aby si s láskou vo večnosti pri ňom stál. (P. Pošivák)

Vitajte na stránke Centra sociálnych služieb Clementia

PDF Tlačiť E-mail
   Utorok, 02 December 2014 00:00

 

Centrum sociálnych služieb (ďalej len CSS) sa nachádza priamo v obci Ličartovce v malebnom prostredí parkov a záhrady.

Účelom zariadenia je poskytovanie komplexnej sociálnej služby v domove sociálnych služieb a v špecializovanom zariadení (pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, sociálne poradenstvo, sociálna rehabilitácia, ošetrovateľská starostlivosť, ubytovanie, stravovanie, upratovanie, pranie, žehlenie, pracovná terapia, záujmová činnosť).

Kapacita CSS je pre 80 prijímateľov sociálnej služby (v domove sociálnych služieb 20 prijímateľov a v špecializovanom zariadení 60 prijímateľov). Špecializované zariadenie je určené pre cieľovú skupinu fyzických osôb so zdravotným postihnutím, ktorým je schizofrénia.

CSS ponúka viaceré možnosti trávenia voľného času v rôznorodých záujmových útvaroch a kluboch (výtvarný, literárno-masmediálny, hudobný, športový, aranžérsky, pestovateľský, dramaticko-tanečný, počítačový, filmový a fotografický, drevárska dielňa), ale aj formou príležitostnej činnosti uskutočňovanej jednorazovými alebo opakujúcimi sa podujatiami. Voľnočasové aktivity sú prispôsobované  v súlade so záujmami prijímateľov sociálnych služieb. V rámci relaxácie prijímateľov sociálnych služieb je využívaná multisenzorická miestnosť – snoezelen, v ktorej sa realizuje aj aromaterapia, biblioterapia, muzikoterapia.

Prijímatelia sociálnych služieb majú možnosť aj duchovného vyžitia prostredníctvom bohoslužieb realizovaných priamo v CSS, ale aj mimo neho, alebo prostredníctvom duchovného spoločenstva „Cesta“.

Jedným z hlavných cieľov CSS je vytvoriť prijímateľom sociálnych služieb plnohodnotné, zmysluplné a dôstojné naplnenia života.

 

Mgr. Agáta Nirodová
riaditeľka CSS Clementia

 

 

Posledná úprava Štvrtok, 11 December 2014 14:08
 

psk_erb_mZriaďovateľ:
Prešovský
samosprávny kraj

 

 

CSS Clementia
Ličartovce 287
082 03 pošta Lemešany
tel.: 051/ 79 31 722, 79 31 778, 79, 74 999 72
mail: dsslicartovce@gmail.com

Kto je online

Máme online 1 hosťa 

Anketa

Ako sa vám páčia naše stránky? Oznámkujte ich.
 
Ste tu: